Skip to content

Cea de a doua ediție a Conferinței  “Bune practici în educația incluzivă” este înscrisă în calendarul de evenimente OPEN EDUCATION WEEK 2023

Dezvoltarea Campaniei de integrare socio-educațională și profesionala 
 1. Dezvoltarea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională pentru tineri și adulți

In cadrul acestei subactivitati se vor colecta de catre expertii consilieri implicati in furnizarea de servicii de consiliere si orientare, date despre cauzele abandonului scolar in comunitatile vizate de proiect, vor elabora planuri personalizate de interventie pentru fiecare participant la programul ADS, diferentiat, in functie de nevoi specifice si varsta.

 • Planurile de interventie vor contine masuri care sa conduca, de la caz la caz, la reintegrarea in sistemul de educatie sau la orientarea catre cursuri de formare profesionala, sustinere si motivare pentru fiecare persoana din grupul tinta.
 • De asemenea, pe parcursul proiectului vor fi organizate 3 targuri de oferte educationale si profesionale (cate 1 pentru fiecare an de proiect), cu scopul informarii si consilierii care sa sprijine cursantii la identificarea unor perspective viabile pentru gasirea unui loc de munca sau pentru continuarea studiilor.
 • Informarea, consilierea si medierea pentru insertia pe piata muncii sau identificarea celor mai adevate masuri de sprijin educational si profesional, se vor realiza si prin crearea unui pagini web de catre partenerul proiectului CJRAE, care prin expertii consilieri vor dezvolta continut online specific, la care tinerii si adultii reintegrati in sistemul de educatie si formare vor avea acces constant.
 • Tot in cadrul acestei subactivitati, expertii consilieri vor realiza un studiu care sa centralizeze cauzele abandonului scolar la nivelul judetului Galati, in special in randul minoritatii roma, al celor proveniti din grupuri dezavantajate socio-economic, al persoanelor cu dizabiltati, precum si masurile care au determinat participarea membrilor grupului tinta la activitatile proiectului.
 • Expertii consilieri vor colabora cu mediatorii comunitari pentru reusita demersului de sprijinire a cursantilor inscrisi in programul ADS.

Subactivatatea va fi gestionata in special de Partenerul CJRAE Galati, prin expertii consilieri, coordonati de Coordonatorul partener, in colaborare cu Coordonatorii de zona-din partea solicitantului.

 1. Derularea acțiunilor de promovare a educației în comunitățile vulnerabile

Parte a Campaniei de integrare socio-educationala si profesionala vor fi si masurile de promovare a programului ADS si a importantei educatiei pentru copiii, tinerii si adultii din comunitatile vizate de proiect.

 • Scopul campaniei este creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 14 comunități dezavantajate din județul Galati cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă, în vederea responsabilizării membrilor comunității și modificării în timp a comportamentelor negative influențate de normele sociale.
 • Obiectivele campaniei vor fi definite în concordanță cu obiectivele asumate ale proiectului dar și cu obiectivele Strategiei MEC privind reducerea părăsirii timpurii a școlii.

În primele luni de implementare va fi elaborată Strategia de promovare care va cuprinde pașii specifici:

 • analiza situației,
 • stabilirea scopului și obiectivelor campaniei,
 • definirea GT,
 • stabilirea conceptului și mesajelor de campanie,
 • stabilirea planului general de implementare și a mijloacelor concrete de acțiune în funcție de particularitatile locale, situația în teritoriu, profilul GT și caracteristicile acestuia.
 • Se vor dezvolta instrumente de monitorizare și evaluare campanie de integrare socio-educationala si profesionala.
 • Masurile de promovare din cadrul campaniei vor ține cont de diferențele culturale care vin din cunoașterea și atitudinea fiecărui grup țintă, se vor defini și comunica mesaje cheie în funcție de obișnuințele, percepțiile și nivelul de înțelegere al fiecărui grup.
 • Pentru a penetra în spațiul public și a crea premisele recunoașterii rapide în rândurile GT, masurile de promovare vor beneficia de elemente de identitare tip logo și slogan care se vor regăsi pe toate materialele de campanie.
 • Campania se va concentra pe abordarea directă a publicului, prin crearea de contexte în care diverse grupuri țintă să poată interacționa direct.
 • De asemenea se va face apel la cea mai răspândită modalitate de a oferi informație actualizată și rapidă: mediul online. Pentru diseminarea informațiilor și atingerea și a altor grupuri țintă, se vor utiliza instrumente care să faciliteze lansarea de mesaje în spațiul online, respectiv pagina Facebook a campaniei si o pagina dedicata pe site-ul proiectului.
 • Campania va fi centrată pe 4 tipuri de măsuri: informare, conștientizare, motivare și dezvoltare comunitară. Fiecare măsură va beneficia de activități cu impact direct asupra grupului țintă.
 • Aceste masuri vor viza promovarea valorilor școlii și educației în ansamblul ei, în cadrul a 14 evenimente în care vor fi implicate persoane cu notorietate la nivel județean sau național (în domeniile educație, cultura, artă, sport).
 • Cele 14 evenimente se vor derula în cel 14 comunități dezavantajate selectate, participanții fiind reprezentanți ai școlii, membri ai comunității locale, părinți, alte persoane implicate și/sau interesate de dezvoltarea comunității prin educație.

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

        Inspectoratul Școlar Județean Galați, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, vă invită la cea de a doua ediție a Conferinței „BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ”, eveniment care face parte din seria de acțiuni de promovare a bunelor practici din cadrul Proiectului „A doua șansă la educație la ORIZONT” – POCU/665/6/23/135358.

Lansăm invitația la această ediție, având ca temă specifică „Adaptarea curriculară și educația incluzivă”, cu convingerea că educația se poate face cu rost, că (încă) se trăiește satisfacția în domeniul educației incluzive, atât printre elevi cât și printre profesori și că experiențele de succes merită a fi cunoscute.

Cu acest gând vă invităm să vă alăturați demersului nostru și să împărtășiți cu noi bucuriile, mirările, îndoielile sau neliniștile din educația incluzivă, transpuse în experiențe de referință, trăite în școală sau în afara ei, împreună cu elevii, cu colegii sau cu partenerii care v-au fost alături.

Conferința este deschisă cadrelor didactice, tuturor persoanelor preocupate de susținerea sau dezvoltarea educației în general și a educației incluzive în special.

Există modalități diferite de intervenție prin care profesorul poate realiza adaptarea curriculară:

 • la nivelul activităților de învățare,
 • la nivelul strategiilor didactice, utilizând metode care să asigure implicarea tuturor elevilor/cursanților,
 • la nivelul resurselor educaționale utilizate, selectându-le pe cele care accesibilizează dobândirea competențelor specifice din programa școlară, dar și a competențelor transversal,
 • promovând anumite forme de organizare a clasei, care să faciliteze învățarea pentru fiecare elev/cursant,
 • utilizând modalități de evaluare care să pună în valoare, să evidențieze ceea ce poate și știe să facă fiecare elev/cursant.

Vă puteți înscrie cu lucrări/materiale care să se încadreze tematic în cel puțin una dintre formele de adaptare didactică prezentate mai sus. Înscrierea și transmiterea lucrării se va face la adresa de mai jos:

https://forms.gle/Em7f43yfikiLHE4r7

Vă invităm să vă conectați cu bunele practici, online sau direct, la sediul Inspectoratului Județean Galați – Sala multimedia, vineri, 3 martie 2023, începând cu ora 14.00.

Puteți participa la acest eveniment ca susținător de lucrare/speaker sau ca audient.

Instrucțiunile de redactare, de transmitere a lucrărilor, de prezentare a materialelor în cadrul conferinței, precum și alte informații, actualizate periodic, veți putea găsi pe site-ul www.e-galati.ro, la secțiunea Bune  practici.

Lucrările vor putea fi depuse online prin intermediul fomularului de inscriere până cel mai târziu la data de 24.02.2023

Instrucțiunile de tehnoredactare și transmitere a lucrărilor pentru conferință:
 • editor de text Word;
 • font Times New Roman, „size 12″, la un rând, opţiunea „Justify”, cu caractere diacritice româneşti;
 • număr maxim de pagini 10;
 • setarea paginilor: format A 4, margine stânga 40 mm, margine dreapta 40 mm, sus 43 mm, jos 43 mm, opţiunea „Margini în oglindă” va fi bifată;
 • după un spaţiu alb de două rânduri, se scrie titlul lucrării amplasat centrat în pagină, urmat, după un alt spaţitu alb de două rânduri, de prenumele şi numele autorului (autorilor), plasate centrat în pagină/primul autor înscris va fi cel care va susţine lucrarea;
 • titlul lucrării se scrie cu majuscule, stilul „Bold”, cu “size 14″, iar al capitolelor sau paragrafelor, cu „size 12″, stilul „Bold”;
 • numerotarea capitolelor se va face cu cifre romane, iar a paragrafelor, cu cifre arabe;
 • pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi tip de caractere, în stilul „Italic”;
 • alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor, vor începe de la distanţa de 1,25 cm faţă de setarea din stânga paginii (opţiunea „Paragraf” din meniul „Format”);
 • trimiterile la bibliografie şi la relaţii se înscriu între paranteze rotunde;
 • bibliografia se va trece la sfârşitul textului lucrării;
 • paginile nu se numerotează.

Notă:

Lucrările pot  fi transmise și  pe adresa, orizont@isjgalati.ro până la data de 24 februarie 2023, pentru validare.

Comisia de specialitate constituită la nivelul proiectului, va realiza selecția lucrărilor ce vor fi incluse în program, în funcție de calitatea științifică, relevanța, importanța și impactul materialului propus.