Skip to content

             În perioada 25 iunie 2022 – 14 august 2022, se va desfășura prima serie de formare, în cadrul proiectului „A doua șansă la educație la ORIZONT”- POCU/665/6/23/135358, exclusiv în format on-line (nr. ore face-to-face-webinar: 36 h; nr. ore online/e-learning -asincron: 24 h).

Programul de formare „A DOUA ȘANSĂ – acces la educație pentru elevi” are o durată de 60 de ore, și 15 de credite profesionale transferabile.

Dosarul se depune, în format fizic, la sediul Casei Corpului Didactic Galați, strada Gării, nr. 35, et. 1, cabinet informatică, persoană de contact: Responsabil grup țintă formare, Daniela Chipirliu, tel. 0745016077, în perioada 17 mai 2022 – 5 iunie 2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 16.00.

Lista documentelor din dosar este:

Anexele să fie completate citeț și introduse într-o folie prinsă într-un dosar de plastic cu șină, necapsate între ele și neperforate.