52659812_2117285631690140_7177419676270460928_n
antet5

A3. Dezvoltarea programului ADS pentru reducerea abandonului scolar

Aceasta activitate A3, presupune analiza cazurilor de abandon școlar identificate la nivelul comunităților selecate în proiect. Cu sprijinul Mediatorilor și a Coordonatorului program ADȘ, persoanele identificate vor fi asistate în procesul de înscriere la Programul ADȘ, explicându-le facilitățile, oportunitățile și beneficiile reintegrării în sistemul de educație. Programul se va organiza urmărindu-se reintegrarea celor care au părăsit de timpuriu/au abandonat școala dar și mentinerea acestora în sistem. Se vor constitui aproximativ 25 grupe ADS în cele 6 unități școlare implicate si se va stabili forma optimă de organizare, în funcție de calendarul anului școlar, de particularitățile psihopedagogice ale participanților, precum și de programul zilnic al acestora. Înscrieri în program se vor face la începutul fiecărui semestru școlar considerat în proiect, o parte din grupe fiind active între 1 semestru și 4 semestre școlare. Programul, conceput în sistem modular de instruire (curriculum de bază și curriculum opțional) va avea și o organizare flexibilă, adaptată particularităților de vârstă și individuale ale participanților, curriculum opțional vizând formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice, a celor antreprenoriale si a celor digitale. Asistarea cursanților de către Mediatori va fi asigurata încă din faza de înscriere a copiilor/tinerilor/adulților ce urmează a fi reintegrați în sistemul de învățământ, cu scopul facilitarii sustinerii și orientarii acestora pe tot parcursul derularii programului. Atât organizarea cât și proiectarea activităților educaționale se vor realiza cu respectarea Metodologiei privind organizarea programului A doua şansă- învăţământ primar – anexa 1 la OMECTS Nr. 5248/31.08.2011, respectiv Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior – Anexa 3 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011. Mediatorii vor fi responsabili cu înscrierea cursanților și constituirea grupelor, împreună cu Coordonatorul program ADȘ și Coordonatorii școală, cu suportul Monitorului program ADȘ. Responsabilul grup țintă va gestiona toate documentele aferente procesului de înscriere în program.

Derularea si evaluarea programului ADS

Programul A doua șansă se va derula pentru cei 200 de tineri/adulți reintegrați în educație în cele 6 unitati de invatamant selectate din lista unitatilor dezavantajate ale judetului Galati.

Conform metodologiei ADȘ, grupele (cu 10-15 cursanți, conform metodologiei)   își vor derula activitatea educaționala respectând planul cadru, anexa 2 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011.

Cursurile se vor derula conform planificărilor realizate de Experții educaționali ADȘ și avizate de Coordonatorul Program ADȘ. Pe tot parcursul derulării programului educational, Mediatorii vor asigura prezența cursanților la activități, stimulând participarea și motivându-i pe cursanți pentru a nu absenta de la activități. Conform metodologiei, o parte din grupe de nivel primar vor putea finaliza un an de studiu într-un semestru școlar, iar grupele de nivel secundar inferior vor finaliza un an de studiu în două semestre școlare, astfel încât din cele aproximativ 25 de grupe formate, unele vor funcționa un semestru, altele doua, trei sau patru semestre școlare. Se va urmări asigurarea posibilității cursanților ca pe perioada proiectului să finalizeze cel putin un ciclu de învățământ. Evaluarea și certificarea cursanților se va face tot conform metodologiei ADȘ. Pe toată perioada participării la programul educational cursanții vor beneficia de subvenții de 100 lei lunar, în funcție de nivelul de prezență. Subvențiile se vor acorda conform metodologie de acordare a subvențiilor, elaborate de Coordonatorul program ADȘ, avizată de Coordonatorul educational al proiectului. Activitățile educaționale vor fi monitorizate pe toată perioada derulării lor de către Coordonatorul program ADȘ. Pentru acest demers se vor folosi fise de monitorizare pentru fiecare grupă cuprinsă în program. Dincolo de reintegrarea acestor copii/tineri/adulti în sistemul de educație, se urmărește reintegrarea în viața socială a comunității și valorizarea lor pentru a spori șansele inserției pe piața muncii. În acest sens, cursanții ADȘ vor participa și la activitățile de promovare, derulate de către Unitatea Mobila de Promovare a educației la orice vârstă.

La inceputul semestrului al II-lea, al anului școlar 2019-2020, numărul de tineri cuprinși în proiect în cadrul activităților ADȘ, arată  sintetic  ca în tabelul următor:

 

tab1
Povesti de succes ADS la ORIZONT
  1. Tanti Anica și povestea de la Orizont


Gogeanu Anica, tanti Anica cum îi spun doamna învățătoare și colegii, are 58 ani și este elevă în programul ADȘ primar, nivel III din proiectul Orizont. Tanti Anica este o femeie modestă, care locuiește în aceeași curte cu fratele său, în două camere sărăcăcioase, fără energie electrică. A eliminat becurile deoarece puținii bănuți nu-i ajung pentru a plăti facturile. Trăiește doar din ajutorul social de 140 lei/lună și pentru acești bănuți, în fiecare zi de miercuri, de la 4 la 7 seara, o găsim pe tanti Anica măturând, igienizând sălile de clasă din Școala Gimnazială nr. 1 Barcea împreună cu femeia de serviciu.
La școală este prezentă în fiecare zi, întotdeauna punctuală, dornică să termine opt clase. În fiecare săptămână întreabă când termină clasa a III-a, pentru că vrea să ajungă cât mai repede în clasa a VIII-a.
Tanti Anica este foarte silitoare, conștiincioasă, determinată și mereu cu teama de a nu se îmbolnăvi, ceea ce ar însemna să lipsească de la școală. După fiecare zi de cursuri își notează într-un caiet pe care-l poartă mereu în geantă o parte din notițele din clasă. Asta pentru a-i arăta surorii sale din Tecuci ce învață la orele de curs. Merge la Tecuci la sfârșit de săptămână iar lunea se întoarce la școală.
Într-una din zile a mers la farmacie și a cumpărat ,,pastile pentru ținere de minte’’, cum le numește tanti Anica, după ce a constatat că la o oră de matematică s-a cam încurcat la operațiile de înmulțire.
Tanti Anica, o femeie blândă, duioasă, veselă și uneori inocentă, este un exemplu demn de apreciat și de urmat de întrega comunitate și societate. Cu o poveste de viață impresionantă, tanti Anica demonstrează că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, nimic nu te poate opri.
Îi dorim multă sănătate și putere să-și împlinească visul de a termina cele opt clase!

anica