Skip to content
Dezvoltarea de programe A doua șansă flexibile și adaptate 

Activitatea are ca obiective specifice:

 • Reintegrarea în sistemul de învățământ a 600 de tineri și adulți din județul Galati, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor.
 • 430 de tineri si adulți care finalizeaza programe de tip ADȘ. 
 1. Identificarea, selectarea și monitorizare grupului țintă – cursanți ADȘ 

Cu sprijinul Mediatorilor comunitari si a Coordonatorilor de zona, persoanele identificate vor fi asistate în procesul de înscriere la Programul ADȘ, explicându-le facilitățile, oportunitățile și beneficiile reintegrării în sistemul de educație. Selectia grupului tinta se va realiza pentru fiecare inceput de semestru scolar, pe baza solicitarilor inregistrate la nivelul scolilor din comunitatile vizate de proiect, in conformitate cu o Metodologie de selectie elaborata la debutul proiectului.

 • Odata selectati, cursantii ADS vor fi sprijiniti de catre Mediatori si Responsabilul grup tinta in procesul de completare a documentatiei de grup tinta, proces care se va derula pe toata perioada proiectului, pentru fiecare serie de cursanti ce va intra in programul scolar ADS.
 • Monitorizarea participarii la program, pana la iesirea din grup tinta, odata cu absolvirea nivelului/nivelurilor de sudiu, se va realiza de catre mediatorii comunitari, coordonati de Coordonatorul de zona.

Subactivitatea A3.1 se inscrie în tipul de activitati eligibile “Furnizare de programe A doua sansa”, respectiv “Masuri de sprijin”, ce sustin indeplinirea Obiectivului specific al Axei prioritare 6, O.S.6.4.Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala ;I de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, care se intorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip A doua sansa si programe de formare profesionala.

 1. Organizarea și derularea programelor A doua șansă
 • Programul se va organiza urmărindu-se reintegrarea celor care au părăsit de timpuriu/au abandonat școala dar și mentinerea acestora în sistem.
 • Se vor constitui grupele ADS în unități școlare implicate si se va stabili forma optimă de organizare, în funcție de calendarul anului școlar, de particularitățile psihopedagogice ale participanților, precum și de programul zilnic al acestora.
 • Înscrieri în program si constituirea de grupe ADS se vor face la începutul fiecărui semestru școlar considerat în proiect.
 • Programul, conceput în sistem modular de instruire (curriculum de bază și curriculum opțional) va avea și o organizare flexibilă, adaptată particularităților de vârstă și individuale ale participanților, curriculum opțional vizând formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice, a celor antreprenoriale si a celor digitale.
 • Mediatorii comunitari vor asista si sustine participarea cursantilor la programul educational pe toata durata scolarizarii, pentru a preveni eventualele riscuri de abandon, in special in randul persoanelor de etnie roma.
 • Pentru a asigura pregatirea de specialitate, in cazul cursurilor ADȘ nivel secundar inferior, in cadrul proiectului, se va constitui o Retea de consortii scolare, gândite ca structuri asociative, fără personalitate juridică, formate din perechi de două unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu condiția ca în cadrul consorțiului să existe cel puțin o unitate de învățământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învățământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învățământului profesional sau liceal oferite în programul „A doua șansă”.
 • Fiecare Consorțiu școlar va fi organizat conform Regulamentului – cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, Anexă la OMECTS nr. 5488/29.09.2011 și va funcționa în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică partenere. Atât organizarea cât și proiectarea activităților educaționale se vor realiza cu respectarea Metodologiei privind organizarea programului A doua şansă- învăţământ primar – anexa 1 la OMECTS Nr. 5248/31.08.2011, respectiv Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior – Anexa 3 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Participanții la Programul ADȘ vor fi sprijiniti financiar cu subvenții, acordate conform unei metodologii specific.

Plecând de la aceste nevoi, proiectul vine să soluționeze o parte din acestea, printr-o serie de acțiuni și măsuri concrete, astfel:

 1. Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua sansa, prin imbunatatirea competentelor personalului didactic si personalului de sprijin, in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile grupului tinta; participarea acestora la programe de formare continua.
 2. Servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii, pentru fiecare participant din grupul tinta, elaborare de planuri personalizate de interventie, in functie de nevoi specific varstei.
 3. Furnizare de programe A doua sansa flexibile si adaptate, pentru cresterea nivelului educational si facilitarea obtinerii unor competente profesionale ale persoanelor vulnerabile.
 4. Promovarea programului A doua sansa si a masurilor complementare cu privire la beneficiile reintoarcerii in sistemul de educatie si formare pentru tinerii si adultii care nu au finalizat invatamantul obligatoriu.
 5. Masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii la programul A doua sansa, respective acordare de subventii.

Pentru reducerea riscului de neimplicare sau părăsire a GT tineri, se vor utiliza mecanisme de monitorizare, atât din punct de vedere al prezentei continue cât și din punct de vedere al gradului de implicare, intervenindu-se în timp real la identificarea unor disfuncționalități.

 • Unitățile școlare parteneri asociați in proiecte

NR.

DENUMIRE  UNITATE  DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERĂ

1

LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU”, ORAS TG.BUJOR

2

LICEUL TEHNOLOGIC “PAUL BUJOR”, ORAS BERESTI

3

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA”, SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PETROVICI”, LOCALITATEA TECUCI

8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LUDOVIC COSMA”, LOCALITATEA GALAȚI

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BALCESCU”, LOCALITATEA TECUCI

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. NICOLAE, comuna VLADESTI

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VICTOR ION POPA”, COMUNA IVEȘTI

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BARCEA

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BRĂHĂȘEȘTI

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DRĂGUȘENI

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA FRUMUȘIȚA

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA MUNTENI

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT TOFLEA

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16, LOCALITATEA GALAȚI

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18, LOCALITATEA GALAȚI

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA BARCEA

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” LOCALITATEA GALAȚI cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20 GALAȚI.

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, LOCALITATEA GALAȚI

23

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COROD

24

ȘCOALA PROFESIONALA “HORTENSIA PAPADAT BENGESCU”, COMUNA IVESTI