Skip to content

Cea de a doua ediție a Conferinței  “Bune practici în educația incluzivă” este înscrisă în calendarul de evenimente OPEN EDUCATION WEEK 2023

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

        Inspectoratul Școlar Județean Galați, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, vă invită la cea de a doua ediție a Conferinței „BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ”, eveniment care face parte din seria de acțiuni de promovare a bunelor practici din cadrul Proiectului „A doua șansă la educație la ORIZONT” – POCU/665/6/23/135358.

Lansăm invitația la această ediție, având ca temă specifică „Adaptarea curriculară și educația incluzivă”, cu convingerea că educația se poate face cu rost, că (încă) se trăiește satisfacția în domeniul educației incluzive, atât printre elevi cât și printre profesori și că experiențele de succes merită a fi cunoscute.

Cu acest gând vă invităm să vă alăturați demersului nostru și să împărtășiți cu noi bucuriile, mirările, îndoielile sau neliniștile din educația incluzivă, transpuse în experiențe de referință, trăite în școală sau în afara ei, împreună cu elevii, cu colegii sau cu partenerii care v-au fost alături.

Conferința este deschisă cadrelor didactice, tuturor persoanelor preocupate de susținerea sau dezvoltarea educației în general și a educației incluzive în special.

Există modalități diferite de intervenție prin care profesorul poate realiza adaptarea curriculară:

 • la nivelul activităților de învățare,
 • la nivelul strategiilor didactice, utilizând metode care să asigure implicarea tuturor elevilor/cursanților,
 • la nivelul resurselor educaționale utilizate, selectându-le pe cele care accesibilizează dobândirea competențelor specifice din programa școlară, dar și a competențelor transversal,
 • promovând anumite forme de organizare a clasei, care să faciliteze învățarea pentru fiecare elev/cursant,
 • utilizând modalități de evaluare care să pună în valoare, să evidențieze ceea ce poate și știe să facă fiecare elev/cursant.

Vă puteți înscrie cu lucrări/materiale care să se încadreze tematic în cel puțin una dintre formele de adaptare didactică prezentate mai sus. Înscrierea și transmiterea lucrării se va face la adresa de mai jos:

https://forms.gle/Em7f43yfikiLHE4r7

Vă invităm să vă conectați cu bunele practici, online sau direct, la sediul Inspectoratului Județean Galați – Sala multimedia, vineri, 3 martie 2023, începând cu ora 14.00.

Puteți participa la acest eveniment ca susținător de lucrare/speaker sau ca audient.

Instrucțiunile de redactare, de transmitere a lucrărilor, de prezentare a materialelor în cadrul conferinței, precum și alte informații, actualizate periodic, veți putea găsi pe site-ul www.e-galati.ro, la secțiunea Bune  practici.

Lucrările vor putea fi depuse online prin intermediul fomularului de inscriere până cel mai târziu la data de 24.02.2023

Instrucțiunile de tehnoredactare și transmitere a lucrărilor pentru conferință:
 • editor de text Word;
 • font Times New Roman, „size 12″, la un rând, opţiunea „Justify”, cu caractere diacritice româneşti;
 • număr maxim de pagini 10;
 • setarea paginilor: format A 4, margine stânga 40 mm, margine dreapta 40 mm, sus 43 mm, jos 43 mm, opţiunea „Margini în oglindă” va fi bifată;
 • după un spaţiu alb de două rânduri, se scrie titlul lucrării amplasat centrat în pagină, urmat, după un alt spaţitu alb de două rânduri, de prenumele şi numele autorului (autorilor), plasate centrat în pagină/primul autor înscris va fi cel care va susţine lucrarea;
 • titlul lucrării se scrie cu majuscule, stilul „Bold”, cu “size 14″, iar al capitolelor sau paragrafelor, cu „size 12″, stilul „Bold”;
 • numerotarea capitolelor se va face cu cifre romane, iar a paragrafelor, cu cifre arabe;
 • pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi tip de caractere, în stilul „Italic”;
 • alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor, vor începe de la distanţa de 1,25 cm faţă de setarea din stânga paginii (opţiunea „Paragraf” din meniul „Format”);
 • trimiterile la bibliografie şi la relaţii se înscriu între paranteze rotunde;
 • bibliografia se va trece la sfârşitul textului lucrării;
 • paginile nu se numerotează.

Notă:

Lucrările pot  fi transmise și  pe adresa, orizont@isjgalati.ro până la data de 24 februarie 2023, pentru validare.

Comisia de specialitate constituită la nivelul proiectului, va realiza selecția lucrărilor ce vor fi incluse în program, în funcție de calitatea științifică, relevanța, importanța și impactul materialului propus.