Skip to content
Dezvoltarea Campaniei de integrare socio-educațională și profesionala 
 1. Dezvoltarea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională pentru tineri și adulți

In cadrul acestei subactivitati se vor colecta de catre expertii consilieri implicati in furnizarea de servicii de consiliere si orientare, date despre cauzele abandonului scolar in comunitatile vizate de proiect, vor elabora planuri personalizate de interventie pentru fiecare participant la programul ADS, diferentiat, in functie de nevoi specifice si varsta.

 • Planurile de interventie vor contine masuri care sa conduca, de la caz la caz, la reintegrarea in sistemul de educatie sau la orientarea catre cursuri de formare profesionala, sustinere si motivare pentru fiecare persoana din grupul tinta.
 • De asemenea, pe parcursul proiectului vor fi organizate 3 targuri de oferte educationale si profesionale (cate 1 pentru fiecare an de proiect), cu scopul informarii si consilierii care sa sprijine cursantii la identificarea unor perspective viabile pentru gasirea unui loc de munca sau pentru continuarea studiilor.
 • Informarea, consilierea si medierea pentru insertia pe piata muncii sau identificarea celor mai adevate masuri de sprijin educational si profesional, se vor realiza si prin crearea unui pagini web de catre partenerul proiectului CJRAE, care prin expertii consilieri vor dezvolta continut online specific, la care tinerii si adultii reintegrati in sistemul de educatie si formare vor avea acces constant.
 • Tot in cadrul acestei subactivitati, expertii consilieri vor realiza un studiu care sa centralizeze cauzele abandonului scolar la nivelul judetului Galati, in special in randul minoritatii roma, al celor proveniti din grupuri dezavantajate socio-economic, al persoanelor cu dizabiltati, precum si masurile care au determinat participarea membrilor grupului tinta la activitatile proiectului.
 • Expertii consilieri vor colabora cu mediatorii comunitari pentru reusita demersului de sprijinire a cursantilor inscrisi in programul ADS.

Subactivatatea va fi gestionata in special de Partenerul CJRAE Galati, prin expertii consilieri, coordonati de Coordonatorul partener, in colaborare cu Coordonatorii de zona-din partea solicitantului.

 1. Derularea acțiunilor de promovare a educației în comunitățile vulnerabile

Parte a Campaniei de integrare socio-educationala si profesionala vor fi si masurile de promovare a programului ADS si a importantei educatiei pentru copiii, tinerii si adultii din comunitatile vizate de proiect.

 • Scopul campaniei este creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 14 comunități dezavantajate din județul Galati cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă, în vederea responsabilizării membrilor comunității și modificării în timp a comportamentelor negative influențate de normele sociale.
 • Obiectivele campaniei vor fi definite în concordanță cu obiectivele asumate ale proiectului dar și cu obiectivele Strategiei MEC privind reducerea părăsirii timpurii a școlii.

În primele luni de implementare va fi elaborată Strategia de promovare care va cuprinde pașii specifici:

 • analiza situației,
 • stabilirea scopului și obiectivelor campaniei,
 • definirea GT,
 • stabilirea conceptului și mesajelor de campanie,
 • stabilirea planului general de implementare și a mijloacelor concrete de acțiune în funcție de particularitatile locale, situația în teritoriu, profilul GT și caracteristicile acestuia.
 • Se vor dezvolta instrumente de monitorizare și evaluare campanie de integrare socio-educationala si profesionala.
 • Masurile de promovare din cadrul campaniei vor ține cont de diferențele culturale care vin din cunoașterea și atitudinea fiecărui grup țintă, se vor defini și comunica mesaje cheie în funcție de obișnuințele, percepțiile și nivelul de înțelegere al fiecărui grup.
 • Pentru a penetra în spațiul public și a crea premisele recunoașterii rapide în rândurile GT, masurile de promovare vor beneficia de elemente de identitare tip logo și slogan care se vor regăsi pe toate materialele de campanie.
 • Campania se va concentra pe abordarea directă a publicului, prin crearea de contexte în care diverse grupuri țintă să poată interacționa direct.
 • De asemenea se va face apel la cea mai răspândită modalitate de a oferi informație actualizată și rapidă: mediul online. Pentru diseminarea informațiilor și atingerea și a altor grupuri țintă, se vor utiliza instrumente care să faciliteze lansarea de mesaje în spațiul online, respectiv pagina Facebook a campaniei si o pagina dedicata pe site-ul proiectului.
 • Campania va fi centrată pe 4 tipuri de măsuri: informare, conștientizare, motivare și dezvoltare comunitară. Fiecare măsură va beneficia de activități cu impact direct asupra grupului țintă.
 • Aceste masuri vor viza promovarea valorilor școlii și educației în ansamblul ei, în cadrul a 14 evenimente în care vor fi implicate persoane cu notorietate la nivel județean sau național (în domeniile educație, cultura, artă, sport).
 • Cele 14 evenimente se vor derula în cel 14 comunități dezavantajate selectate, participanții fiind reprezentanți ai școlii, membri ai comunității locale, părinți, alte persoane implicate și/sau interesate de dezvoltarea comunității prin educație.