• sl1
 • sl2
 • sl3
 • sl4
 • sl5
 • sl6

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro.

OBIECTIVE
 • Reducerea abandonului școlar și a fenomenului de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Galați, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.

 • Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unei rețele de difuzare și promovare a unor programe educaționale.
 • Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala prin programe de ADȘ.
 • Accesibilizarea participării a 260 copii, proveniți din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educație timpurie.
 • Creșterea gradului de participare la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip Școală după școală.
 • Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Galați.
ASD

Dezvoltarea rețelei de educație la orice vârsta E-Galați

A2.2. Creare si difuzare de continut educational video

 • o rețea de telecentre de educație deschisă, și conținut educațional video;
 • 960 materiale video, cel puțin o treime destinate educației timpurii;
 • 480 transmisii live în portalul web (cursuri, emisiuni tematice, dezbateri);
 • multiconferințe între cele 4 centre din proiect;
 • Realizarea unui program flexibil și adaptat pentru educația de tip “A doua Șansă”;
 • minim 200 participanți;
 • 25 grupe de câte 15 cursanți;
 • rechizite asigurate pentru derularea cursurilor.

A2.3. Promovarea educației la orice vârstă în 12 comunități gălățene

 • Crearea unei Unități mobile de Promovare a Educației (identificarea de soluții de prevenire a părăsirii timpurii a sistemului de educație și de conștientizare a importantei educației, ca prioritate la orice vârstă);
 • 3 ”Ateliere de educație comunitară” transmise live;
 • Excursii tematice de 3 zile pentru 480 elevi (cate 240 în vacanțele de vară 2019 și 2020);
 • Concursuri cu premii pentru elevii cu rezultate în competițiile proiectului.

s2

A3. Dezvoltarea programului ADS pentru reducerea abandonului școlar

 • Realizarea unui program flexibil și adaptat pentru educația de tip “A doua Șansă”;
 • minim 200 participanți;
 • 25 grupe de câte 15 cursanți;
 • rechizite asigurate pentru derularea cursurilor.
t1

A4. Dezvoltarea unui program suport de educație timpurie/PSET

 • 260 preșcolari și antepreșcolari înscriși în programe și activități educaționale;
 • Minim 60 antepreșcolari (implicați în activități de acomodare cu mediul educațional din grădiniță);
 • 6 mediatori implicați în promovarea importanței educației de la vârste fragede;
 • Programul va fi structurat pe 3 componente: activități de dezvoltare personală,activități experiențiale/stimulare cognitivă,
  activități liber alese;
 • Sesiuni de educație parentală susținute de Consilierii educaționali.
t2

A5.  Dezvoltarea unui program de prevenire a abandonului școlar timpuriu / PAST

 • Program de tip “Școală după școală”
 • Program de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul
 • Programe de consiliere adaptată
 • Minim 480 elevi de ciclu primar și gimnazial înscriși în cele 6 unități școlare partenere
 • 160 elevi dintre aceștia din clase terminale (a IV-a, a VIII-a)
 • Rechizite pentru activitățile grupelor
 • Concursuri școlare organizate pentru elevii participanți
sp

A6. Formarea corpului de specialiști pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea părăsirii timpurii a școlii

 • 2 programe de formare pentru cadrele didactice, elaborate și bazate pe nevoi
 • 260 cadre didactice înscrise la programele de formare
 • Schimburi de bune practici între participanți
 • Corelarea cu A2.2 pentru promovarea bunelor practici