GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
A doua șansă la educație la ORIZONT – POCU/665/6/23/135358
 

Denumire activitate/subactivitate

Dată start

Dată încheiere

 

Durata

(luni)

 

Parteneri implicați

A1: Managementul proiectului

01.07.2021

31.12.2023

30

Inspectoratul Școlar Județean Galați

A1.1: Management tehnic și financiar;  Informare și publicitate

01.07.2021

31.12.2023

30

Inspectoratul Școlar Județean Galați

A2: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru furnizarea de servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie

01.08.2021

31.12.2023

29

 

Inspectoratul Școlar Județean Galați

 

A2.1: Derularea și monitorizarea programelor de formare a competențelor personalului didactic

 

 

 

01.08.2021

 

 

 

31.12.2023

 

 

 

29

 

Inspectoratul Școlar Județean Galați

A2.2: Organizarea și derularea de schimburi de bune practici

01.09.2021

31.12.2023

28

Inspectoratul Școlar Județean Galați

 

A3: Dezvoltarea de programe A doua șansă flexibile și adaptate

01.07.2021

31.12.2023

30

Inspectoratul Școlar Județean Galați

 

A3.1: Identificarea, selectarea și monitorizare grupului țintă – cursanți ADȘ

01.07.2021

31.12.2023

30

Inspectoratul Școlar Județean Galați

 

A3.2: Organizarea și derularea programelor A doua șansă

01.08.2021

31.12.2023

29

Inspectoratul Școlar Județean Galați

A4: Dezvoltarea Campaniei de integrare socio-educațională și profesională

01.08.2021

31.12.2023

29

Inspectoratul Școlar Județean Galați

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

A4.1: Dezvoltarea de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională pentru tineri și adulți

01.08.2021

31.12.2023

29

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

A4.2: Derularea acțiunilor de promovare a educației în comunitățile vulnerabile

 

 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

 

DESCRIEREA SCURTĂ A ACTIVITĂȚILOR

A1: Managementul proiectului este o activitate transversală, se asigură coordonarea generală a proiectului, monitorizarea, evaluarea periodică a stadiului implementării pentru atingerea rezultatelor, obiectivelor și indicatorilor, informarea si publicitatea proiectului.

A2: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru furnizarea de servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie este activitatea care va genera dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice, atat prin participarea la cursuri acreditate MEC, derulate prin CCD Galati, ca furnizor acreditat si unitate conexa subordonata solicitantuui – ISJ Galati, cat si prin organizarea de schimburi de bune practice educationale.

A3: Dezvoltarea de programe A doua șansă flexibile și adaptate este activitatea prin care se va dezvolta programul A doua sansa intr-un format flexibil si adaptat grupului tinta din fiecare comunitate vizata de proiect (14 comunitati dezavantajate – 600 de cursanti ADS nivel primar si secundar inferior), se vor crea premisele constituirii de consortia scolare pentru sprijin reciproc intre scoli in pregatirea de specialitate a cursantilor, se vor selecta si utiliza cele mai relevate si utile resurse educationale deschise create in timp la nivelul judetului Galati, care sa faciliteze un parcurs educational eficient si atractiv.

A4: Dezvoltarea Campaniei de integrare socio-educațională și profesională este activitatea prin care va fi dezvolta o Campanie de integrare socio-educationala si profesionala, la nivelul proiectului, constand, pe de o parte, in servicii de consiliere si orientare pentru cei 600 de tineri si adulti reintegrate in sistemul de educatie, iar pe de alta parte in masuri de promovare a programului ADS si a educatiei la orice varsta – 3 targuri de oferte educationale si profesionale si 12 evenimente de promovare in 12 comunitati dezavantajate.