52659812_2117285631690140_7177419676270460928_n
antet5

În cadrul proiectului   “ORIZONT – Educație pentru comunitatea viitorului” POCU/74/6/18/108062, implementat de ISJ Galați în calitate de Beneficiar, se derulează în perioada 26.09.2018 – 26.12.2019, activitatea  A6.2. Derularea și monitorizare a programelor de formare.

În cadrul acestei activități se vor desfășura două programe de formare, acreditate în cadrul proiectului, la care sunt invitate să se înscrie cadrele didactice din unitățile școlare ce se confruntă cu probleme ridicate de elevi aflați în risc de abandon școlar.

Cele două cursuri și calendarul de derulare pentru primele două grupe se gasesc in tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Denumire curs

Categorii de cadre didactice care se pot înscrie la curs

Perioada de derulare

Nr. credite

1.

„EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE”, vizează activități de tip ȘDȘ

-  Cadre didactice din învățământul preșcolar

 

-  Cadre didactice din învățământul primar

 

 

28.10.2019 -  16.12.2019

 

  

        15 cpt

 

2.

A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O NOUĂ ȘANSĂ ÎN VIAȚĂ”

-  Cadre didactice din învățământul primar

-  Cadre didactice din învățământul gimnazial

-  Cadre didactice din învățământul liceal

 

 

8.11.2019 -  20.12.2019

 

 

 

15 cpt

 

Calendarul/orarul activităţilor programate pentru cursul “A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O NOUĂ ȘANSĂ ÎN VIAȚĂ” poate fi vizuaizat aici.

Calendarul/orarul activităţilor programate pentru cursul „EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE” poate fi vizualizat aici.