Skip to content

 

CALENDARUL CURSULUI DE FORMARE “EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE” PENTRU SERIA a V-a DE CURSANŢI

Furnizor program formare acreditat: CASA CORPULUI DIDACTIC GALAȚI
Denumire program: „EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE”, PROGRAM ACREDITAT
Categorie: 2
Tip de competențe: Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea,
conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele
Domeniu tematic: Strategii didactice de predare-învățare-evaluare
Nr. OM de acreditare/ data: O.M. 3861/04.04.2019 ;
Durată acreditare/ perioadă acreditare: 4 ani
Nr. credite profesionale transferabile: 15 cpt
Aprobări CSA de modificare a echipei de formatori/extindere locaţii/altele (dacă este cazul) – date şedinţe CSA, nr. înregistrare adrese DFC din data:
Forma de învățământ/ formă de organizare a programului: face-to-face/față-în-față □
Nr. ore program: 60 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 60 h; nr. ore on-line/e-learning: 0 h)
Public/ Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preșcolar și primar
Seria I, Grupa nr. 5
Perioada formării: 1.02.2020 – 1.03.2020 (face-to-face/față-în-față: 1.02.2020 – 1.03.2020; on-line/e-learning X)
Locația formării: Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
Data evaluării finale: 6.03.2020
Locația evaluării finale: Casa Corpului Didactic Galați

ANUNŢUL COMPLET POATE FI VIZUALIZAT AICI!

În cadrul proiectului   “ORIZONT – Educație pentru comunitatea viitorului” POCU/74/6/18/108062, implementat de ISJ Galați în calitate de Beneficiar, se derulează în perioada 26.09.2018 – 26.12.2019, activitatea  A6.2. Derularea și monitorizare a programelor de formare.

În cadrul acestei activități se vor desfășura două programe de formare, acreditate în cadrul proiectului, la care sunt invitate să se înscrie cadrele didactice din unitățile școlare ce se confruntă cu probleme ridicate de elevi aflați în risc de abandon școlar.

Cele două cursuri și calendarul de derulare pentru primele două grupe se gasesc in tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Denumire curs

Categorii de cadre didactice care se pot înscrie la curs

Perioada de derulare

Nr. credite

1.

„EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE”, vizează activități de tip ȘDȘ

  Cadre didactice din învățământul preșcolar

 

  Cadre didactice din învățământul primar

 

 

28.10.2019 –  16.12.2019

 

  

        15 cpt

 

2.

A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O NOUĂ ȘANSĂ ÎN VIAȚĂ”

  Cadre didactice din învățământul primar

  Cadre didactice din învățământul gimnazial

  Cadre didactice din învățământul liceal

 

 

8.11.2019 –  20.12.2019

 

 

 

15 cpt

 

Calendarul/orarul activităţilor programate pentru cursul “A DOUA ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O NOUĂ ȘANSĂ ÎN VIAȚĂ” poate fi vizuaizat aici.

Calendarul/orarul activităţilor programate pentru cursul „EDUCAȚIE BAZATĂ PE COMPETENȚE ÎN ȘCOLI INCLUZIVE” poate fi vizualizat aici.